بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/30
کل خالص ارزش دارائی ها 40,366,921,640,943 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,018,082 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,033,541 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,019,345 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 39,649,933

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/11/07

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ

متولی صندوق:

مشاوره سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

كارگزاري حافظ

مدیران سرمایه گذاری:

احسان خاتوني داريان، مهشيد خدادادي، حسين پارساسرشت

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها