نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 13980403

آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‏گذاری ممتاز و ارکان به منظور برگزاری مجمع

صندوق سرمایه‏گذاری بانک ایران زمین به شماره ثبت 28693

با سلام؛

احتراماً بدینوسیله ازکلیه دارندگان واحدهای سرمایه‏گذاری ممتاز و ارکان محترم صندوق سرمایه‏گذاری بانک ایران زمین دعوت می‏شود تا در جلسه مجمع صندوق که در روز دوشنبه مورخ 03/04/1398 راس ساعت 14:30 در محل صندوق به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر خیابان بابک بهرامی، پلاک9، طبقه 5 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. لذا خواهشمند است نماینده محترم خود را جهت حضور در مجمع به همراه معرفی نامه، مدارک هویتی برابر اصل شده و قبولی سمت ارکان معرفی فرمایید.

 

دستور جلسه:

1-      تصمیم گیری در خصوص تغییر بند شمارة 3-1 امیدنامه براساس مفاد ابلاغیه شماره 12020112 مورخ 10/07/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار درمورد احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق‏های سرمایه‏گذاری؛

2-      سایر موارد؛


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل