نصب همراه صندوق fundMobileApp

اجرای مفاد ابلاغیۀ شمارۀ 12020112 مورخ 10/07/1397 در خصوص احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

به اطلاع سرمایه گذاران و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بانک ایران زمین می رساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 1398/04/03 صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین و نیز تأیید آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید به منظور جلوگیری از  تأثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی­های صندوق­های با درآمد ثابت در اثر تغییرات قیمت سهام، از تاریخ 1398/04/04 نسبت به اجرای مفاد ابلاغیۀ شمارۀ 12020112 مورخ 1397/07/10 اقدام گردد. 

لازم به ذکر است بر اساس ابلاغیۀ مذکور مقرر گردید ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به صورت روزانه و بر اساس مازاد  "حداکثر درصد روزانه تغییر ارزش مورد انتظار سهم" محاسبه گردیده و در پایان سال مالی صندوق، به نسبت زمان حضور سرمایه­ گذاران و نیز تعداد واحدهای سرمایه­ گذاری، بین دارندگان واحدهای سرمایه­ گذاری طی آن سال مالی یا از آغاز اجرای این روش،  تقسیم گردد. سرمایه گذاران محترم صندوق جهت اخد اطلاعات تکمیلی، می توانند نسبت به مطالعه فایل پیوست و نیز مراجعه به سرفصل مجامع صندوق اقدام نمایند.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل