نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجمع صندوق

به اطلاع دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین می رساند مجمع صندوق مذکور در تاریخ 16/12/1396 در محل صندوق واقع در خیابان ولیعصر بالاتراز ظفر خیابان بابک بهرامی پلاک9 طبقه 5 برگزار می گردد.
دستور جلسه:
1- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح مادۀ 17 اساسنامه صندوق مبنی بر تغییر ساعات ثبت درخواست¬های صدور واحدهای سرمایه گذاری؛
2- تصمیم گیری در خصوص تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
3- تصمیم گیری در خصوص تغییر فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق مطابق ابلاغیه شماره 12020099 مو رخ 14/12/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار؛
4- سایر موارد؛