نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجمع سالیانه صندوق

به اطلاع کلیه دارندگان محترم واحدهای ممتاز و ارکان صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین می رساند مجمع صندوق مذکور در روز یکشنبه مورخ 06/03/1397 راس ساعت 14در محل صندوق به آدرس: تهران، خیابان ولیصر، بالاتر از ظفر، خیابان بابک بهرامی، پلاک ٩، طبقه پنجم برگزار می گردد
دستور جلسه :
1- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق
2- تصویب صورت های مالی حسابرسی شده مربوط به سال مالی منتهی به 1396/11/07
3- سایر موارد