نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع

با سلام و احترام؛

بدینوسیله ازکلیه دارندگان واحد­های سرمایه‏گذاری ممتاز و ارکان محترم صندوق سرمایه­گذاری بانک ایران زمین دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع صندوق به ترتیب با دستورجلسه: 1)تصمیم گیری در خصوص تغییر تبصره 1 ماده 17 اساسنامه صندوق؛ 2) سایر موارد؛  رأس ساعت 14:00 و با دستور جلسه: 1)تصمیم گیری در خصوص تغییر ترکیب دارایی‏های صندوق؛ 2)سایر موارد رأس ساعت 15 مورخ 04/07/1397 به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر خیابان بابک بهرامی، پلاک9، طبقه 5 تشکیل می­گردد حضور بهم رسانند.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل