نصب همراه صندوق fundMobileApp

اطلاعیه مهم صندوق در خصوص صدور واحدهای سرمایه گذاری و تقسیم سود اسفندماه 1398

به اطلاع سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین می رساند

نظر به تکمیل شدن سقف واحدها و ظرفیت بسیار محدود این صندوق و با توجه به استقبال سرمایه گذاران محترم، امکان ثبت درخواست صدور (به صورت محدود) فقط از طریق درگاه بانکی (پرداخت الکترونیک) امکان پذیر بوده و کلیه وجوه واریزی به سایر حساب‌های صندوق، حداکثر پس از یک هفته به حساب سرمایه‌گذاران عودت می‌یابد.

همچنین با توجه به فرا رسیدن روزهای پایانی سال و نیاز سرمایه گذاران به نقدینگی کافی، مطابق مفاد امیدنامه، سود اسفند ماه صندوق در تاریخ 1398/12/26، معادل 25 روز، محاسبه و به حساب سرمایه‌گذاران محترم واریز خواهد شد.

لازم به ذکر است مابه التفاوت سود 4 روز پایانی اسفندماه 98، همراه با سود فروردین ماه 1399 به حساب سرمایه گذاران محترم واریز خواهد گردید.

 

مدیریت صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین