نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش سقف واحدهای سرمایه‏ گذاری از 40 میلیون واحد به 50 میلیون واحد

به استحضار می‏رساند مجمع صندوق سرمایه ‏گذاری بانک ایران زمین با دستورجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه‏ گذاری از 40 میلیون واحد به 50 میلیون واحد در تاریخ 1399/01/30برگزار شد و موافقت سازمان طی نامه شماره 122/63386مورخ 1399/02/08اخذ گردید. لذا افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین از 40 میلیون واحد به 50 میلیون واحد از تاریخ شنبه 1399/02/13عملیاتی خواهد گردید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل