نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش سقف صندوق از 50 میلیون واحد به 80 میلیون واحد

به اطلاع کلیه سرمایهگذاران محترم می رساند با توجه به صورتجلسه مجمع مورخ 1399/08/07 و همچنین تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 122/73420 مورخ 1399/08/11 سقف واحدهای صندوق از 50 میلیون واحد به 80 میلیون واحد افزایش یافت، جهت کسب اطلاعات بیشتر به صورتجلسات مجامع صندوق مراجعه فرمایید.