نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسیم ذخیره ناشی از تغییر قیمت سهام میان سرمایه گذاران منتهی به 1399/12/25

به اطلاع سرمایه گذاران و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق بانک ایران زمین می رساند با توجه به فرارسیدن روزهای پایانی سال و نیاز سرمایه گذاران محترم به نقدینگی، مطابق بند 3-1 امیدنامه، سود اسفند ماه صندوق در تاریخ 1399/12/26 معادل 25 روز محاسبه و به حساب سرمایه گذاران واریز می گردد. لازم به ذکر است ما به التفاوت سود 5 روز پایانی اسفند ماه 99، همراه با سود فروردین ماه 1400 به حساب سرمایه گذاران محترم واریز خواهد شد.

همچنین بر اساس مصوبات مجمع مورخ 1399/04/11 صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین و نیز تأیید آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به صورت ماهیانه و در پایان هر مقطع تقسیم سود، به نسبت زمان حضور سرمایه گذاران و نیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری، بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری تقسیم گردد.

با توجه به توضیحات فوق، مبلغ سرفصل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام همزمان با تقسیم سود اسفند ماه 1399(1399/12/25) به حساب سرمایه گذارانی که از تاریخ 1399/12/01 لغایت 1399/12/25 دارنده واحدهای سرمایه گذاری بوده اند به صورت یکجا واریز گردید.

نرخ بازدهی حاصل شده برای سرمایه گذاران طی دوره 25 روزۀ منتهی به 1399/12/25 با احتساب 3 درصد ذخیره ناشی از تغییر قیمت سهام برابر 21% سالانه شده است.