نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/07/27
کل خالص ارزش دارائی ها 80,551,025,497,097 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,013,315 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,008,090 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,014,981 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 79,492,509

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/11/07

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمودگان

مدیر ثبت:

كارگزاري حافظ

مدیران سرمایه گذاری:

احسان خاتوني داريان، حسين پارساسرشت، عيسي نوروزيان لكوان

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad