نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین در تاریخ 1390/09/26 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر 13 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تاییدیه سازمان و صورت جلسه مجمع مورخ 1399/07/12 ساعت 15 مبنی بر تغییر ترکیب دارایی های صندوق
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 1399/08/07 (افزایش سقف واحد ها)
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/10/20 ساعت 14:30 مبنی بر تغییر ترکیب دارایی ها
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/11 به همراه تاییدیه سازمان در خصوص تغییرات امیدنامه
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/29 ساعت 15 به همراه تاییدیه سازمان در خصوص تغییرات امیدنامه
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/01/30 ساعت 15 به همراه تاییدیه سازمان در خصوص تغییرات امیدنامه
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/01/30 ساعت 15
تغییرات امید نامه صندوق در خصوص افزایش کارمزد مدیر و متولی صندوق
تغییر کارمزد مدیر صندوق
تغییرات بند شماره 3/1 امیدنامه مجمع مورخ 1398/04/03
تغییرات امید نامه صندوق در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق
تغییرات امید نامه مورخ 1397/07/04 در خصوص اصلاح ترکیب دارایی ها و سایر موارد
مجمع افزایش سقف مورخ 13961215
صورتجلسه مجمع مورخ 13961216 در خصوص افزایش ساعات درخواست صدور/ انتقال واحدهای ممتاز/تغییر روزنامه
صورتجلسه تغییر مدیر صندوق1395/12/25
صورتجلسه تعیین صاحبان امضا
صورت جلسه تصویب امیدنامه
تغییرات شماره6
تغییرات شماره5
تغییرات شماره4
تغییرات شماره3
تغییرات شماره2
تغییرات شماره1
تغییرات امیدنامه شماره 7
تغییرات امیدنامه جهت تغییر کارمزد مدیر
تغییر هزینه نرم افزار
تغییر در ترکیب دارائیها
تغییر بازدهی پیش بینی شده برای دارندگان واحدهای عادی صندوق و افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری
تغییر آدرس
تاییدیه سازمان تغییرات امیدنامه تغییر کارمزد مدیر