نصب همراه صندوق fundMobileApp

اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین در تاریخ 1390/09/26 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر ٦٦ ماده و ٤ پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تاییدیه سازمان و صورت جلسه مجمع مورخ 1399/07/12 ساعت 14 مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق
تاییدیه سازمان و صورت جلسه مجمع مورخ 1399/10/20 ساعت 14 مبنی بر تمدید عمر صندوق
تاییدیه سازمان و صورت جلسه مجمع مورخ 1399/03/29 مبنی بر تمدید عمر صندوق
تاییدیه و صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق مورخ 1399/01/31
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/01/30 ساعت 14
تغییرات ماده های شماره 40، 44 و 56 اساسنامه مجمع مورخ 1398/04/03
تصویب صورتهای مالی و انتخاب ارکان صندوق منتهی به 1397/11/07
تاییدیه سازمان و صورت جلسه مجمع مورخ 1397/12/25 در خصوص انتقال واحدهای ممتاز
تغییرات ماده 19 اساسنامه مبنی بر تغییر رویه درخواست های ابطال واحدهای سرمایه گذاری
صورتجلسه مجمع مورخ 13961216 بابت تغییر ساعت درخواست صدور/انتقال واحدهای ممتاز/ تغییر روزنامه
صورت جلسه تصویب اساسنامه
حذف ضامن نقدشوندگی و تمدید فعالیت